lördag 17 september 2011

I barnläkarmålet är vi alla förlorare

Ingen har väl kunnat undvika det plågsamt utdragna så kallade "barnläkarmålet" där en läkare står åtalad för dråp av ett spädbarn. Enligt den information jag har kunnat ta till mig så har förundersökningen tagit oacceptabelt lång tid, den rättsmedicinska expertisen tycks vara oenig, och det förefaller omöjligt för åklagaren att bortom allt rimligt tvivel visa att läkaren är skyldig.

Bara när det gäller resultaten av själva laboratorieanalyserna så tycks stora frågetecken prägla dessa, t ex hur prov tagits, om prov borde ha tagits från fler vävnader/organ, om analysmetoderna varit tillräckligt kvalitetssäkrade, om ev kontamination kunnat ske etc.

Mest synd är det naturligtvis om den lilla flickans föräldrar som måste uthärda ett ofattbart utdraget trauma. I längden riskerar vi emellertid alla att drabbas på ett oöverskådligt sätt om den svenska sjukvården blir mer präglad av en rädsla hos läkare och annan vårdpersonal att kunna dra på sig rättsliga stämningar.

Misstag görs inom alla områden, tyvärr även inom sjukvården, men vi bör sträva mot ett sjukvårdssystem där det viktiga är att hitta, och åtgärda bristerna i systemet, inte att peka ut enskilda skyldiga yrkesutövare som syndabockar. Om vi går mot en utveckling enligt det senare, så riskerar vi att få en handlingsförlamad sjukvård där ingen vågar ta ett eget professionelt ansvar för patientvårdande åtgärder.

Barnläkarmålet i senaste morgontidningarna:
I USA finns ständig oro för att bli stämd

Fortsatta förhör med läkaren

3 kommentarer:

 1. Det är skillnad på att göra ett misstag och att ge någon en dödlig injektion. Rättegången handlar om det senare.

  SvaraRadera
 2. Här lyfter jag fram kommunikationsperspektivet som inte är vidare belyst i medierna:

  http://www.mediegruppen.com/aktuellt/17910.kronika_rakt_pa_sak_om_svara_besked.html

  SvaraRadera
 3. Ibbe, tack för ditt på sätt och vis korrekta påpekande. Samtidigt tycks det fortfarande finnas så många frågetecken kring dosen och blodkoncentrationen tiopental, kring vem som kan ha gett en ev dödande injektion, kring syftet med en sådan injektion som i så fall getts till ett redan döende spädbarn, som möjligen var döende pga tidigare misstag.
  Om ingen avsevärd ny information kommer fram så vidhåller jag att det verkar närmast omöjligt att få till en fällande dom mot barnläkaren.
  Vissa experter menar att OM det skulle bli en fällande dom så innebär det att juridiken, dvs lagen, måste ändras.

  SvaraRadera