torsdag 15 september 2011

Franskt XMRV-patent - men till vilken nytta?

Av signaturen Tino har jag blivit uppmärksammad på att en fransk forskargrupp under ledning av Thierry Heidmann och Géraldine Schlecht-Louf registrerat ett patent rörande retroviruset XMRV (som har avhandlats tidigare på denna blogg).

Patentet vilar på en muterad sekvens av genen för höljeproteinet ENV (envelope) i en immunsupprimerande domän (immunosuppressive domain) där aminosyran glutaminsyra (E) i position 14 har bytts ut mot den positivt laddade aminosyra arginin (R), histidin (H) eller lysin (K).

Detta ska tydligen öka antigeniciteten hos ENV, eller med andra ord: viruset kan få svårare att "smita undan" immunförsvaret.

I patentdokumentationen beskrivs användning av den/de muterade sekvenserna för prevention och/eller behandling av "patologier" där XMRV är involverat. I anslutning till detta nämns prostatacancer och "chronic fatigue syndrome".

Visst är detta patent, på flera sätt, intressant och det har ett nyhetsvärde tycker jag. Det vore naturligtvis fantastiskt om ett muterat XMRV-ENV kunde användas för att som vaccin mot ME/CFS!

MEN - jag vill återigen lyfta ett varningens finger för att dra alltför stora växlar på detta patent. Dels så inkom ansökan om patent i början av 2011, dvs innan de uppmärksammade studierna i Science publicerades där man presenterar rön som talar emot en koppling mellan XMRV och t ex ME/CFS. Dels så nämner ändå patentansökarna själva att det finns motstridiga rapporter:

"Several reports have associated the virus with prostate cancer, and later with chronic fatigue syndrome (CFS) but other reports do not find an association. It has not yet been established whether XMRV is a cause of disease."

Även om det skulle visa sig att detta patent inte är av betydelse för ME/CFS så kan det vara intressant för andra sjukdomar (t ex prostatacancer, som nämns i patentet). Jag kan också tänka mig att det skulle kunna fungera som modell för hur man kan skydda sig mot andra retrovirus, t ex endogena retrovirus vid transplantation?

När det gäller det senare så forskas ju t ex på möjligheten att transplantera grisorgan till människor men vissa bevis har presenterats för att porcina endogena retrovirus (PERV) kan aktiveras och orsaka infektion i människovävnad.

Hursomhelst, det tål att upprepas att det behövs mer forskning kring ME/CFS!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar