söndag 21 augusti 2011

Väsby billigast i landet!?

Som landstingspolitiker så får jag varje vecka tidningen Dagens Samhälle. I senaste numret (27/2011) så står att läsa att min hemkommun Upplands Väsby är bästa kommun i landet på att snåla. Med detta menas att Upplands Väsby har landets billigaste kärnverksamhet i förhållande till förutsättningarna. Det är ju kanske på sätt och vis en förstaplats att vara lite stolt över, eller? Totalt sett så ligger kostnaden för barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg på endast ca 85% av vad det borde kosta enligt jämförelse med övriga landet.

Dyraste kommun är Dals-Ed med 21% mer än riksnormen (I jämförelsen har man tagit hänsyn till kommunernas olika förutsättningar så att jämförelserna blir så rättvisa som möjligt).

I dessa siffror ligger som sagt bl a kostnad för barnomsorg och där är det intressant att se att Upplands Väsby ligger 34% under riksgenomsnittet medan Dals-Ed ligger på 32% över.

Denna jämförelse säger dock inget om kvaliteten på verksamhet vilket är synd - men naturligtvis också mycket mer komplicerat...

Man kan därför tolka siffrorna som att Upplands Väsby använder pengarna effektivt för att erbjuda god verksamhet - eller så snålar man kanske för mycket så att verksamheten blir lidande?

Jan Holmberg, moderat ordförande i Väsbys kommunstyrelse, uttalar sig i artikeln och menar att de låga kostnaderna beror på konkurrensutsättningen. Men det är framförallt den billiga barnomsorgen som utmärker sig (alltså nästan 34% under riksnormen) och i Väsby har vi färre personal per barn än de flesta andra kommuner i landet. Plötsligt så känns vår förstaplats inte så smickrande längre.

Min inställning är att våra barn, i Upplands Väsby såväl som i övriga landet, ska ha bästa möjliga omsorg med hög personaltäthet så verksamheten präglas av trygghet och god pedagogik.
Vi ska inte snåla med så viktiga saker som välfärdens kärnverksamheter. Och - konkurrens är inte ett självändamål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar