måndag 8 augusti 2011

Sex på hjärnan - Bokstavligen!


Människan har ett antal grundläggande behov. Utöver att äta, dricka och sova så kan t ex även fysisk närhet räknas till dessa, och sex kan vanligtvis bidra till en människas välbefinnande och hälsa.

Sex utspelas ju till största delen i hjärnan och nyligen presenterades intressanta vetenskapliga fynd över vilka delar av kvinnans hjärna som aktiveras då olika erogena zoner stimuleras. Det finns sedan länge en förenklad modell kallad Penfields homunculus som visar vilka områden av hjärnans sensoriska cortex (hjärnans känselbark) som är involverade i känsel för olika kroppsdelar och funktioner. Penfields homunculus visar också hur stor del av sensoriska cortex som är involverad för respektive kroppsdel (störst för ansikte/mun samt hand).

Redan för kanske ett halvt sekel sedan så kartlade man att mannens penis var associerad med en del av sensoriska cortex som ligger centralt, på insidan av hjärnhalvan. Homunculus har fram till nyligen representerat endast den manliga delen av mänskligheten. Hur det ser ut för kvinnans genitalier har man däremot inte vetat förrän alldeles nyligen (genusaspekt!) då försök med magnetkamera (fMRI) avslöjat att stimulering av kvinnans clitoris och vaginan aktiverar ungefär samma område i cortex som för mannen. Intressant nog så såg man i denna studie att även stimulering av kvinnans bröstvårtor gav aktivitetssignaler inom samma del av cortex.

Länken nedan leder till en kort sammanfattning i tidskriften New Scientist med bilder som visar vilka områden i hjärnan som aktiveras vid sexuell stimulans av t ex clitoris, vagina och bröstvårtor.

Sex on the brain - What turns women on mapped out

Homunculus map and brain images

Utöver att ge oss en ökad förståelse för hur människans sexualitet fungerar så kan dessa fynd förhoppningsvis bidra till att bota eller lindra nervskador efter barnafödande eller vid diabetes, liksom urininkontinens.

Dessutom är det tyvärr ytterligare en påminnelse om att merparten av medicinsk vetenskap fortfarande är grundad på enbart den manliga individen.

Ursprungsartikel (sammanfattning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar