lördag 20 augusti 2011

Prispressad labbmedicin = försämrad diagnostik

För en tid sedan så presenterade landstingsrevisorerna en rapport rörande laboratoriemedicinen i Stockholm. Bland annat så påpekar man där att Karolinska Universitetssjukhuset saknar ägardirektiv (från landstinget) för just laboratoriemedicinen.
Med tanke på att den senare bidrar till minst 60% av medicinska beslut som leder till diagnos och behandling så kan det ses som aningen anmärkningsvärt och bör åtgärdas snarast.

I den gångna veckan så hade jag ett debattinlägg i Dagens Medicin med anledning av landstingsrevisorernas rapport. Där utgår jag från slutsatsen att konkurrens och prispress (politiskt forcerad av alliansen; min egen kommentar här) har lett till bristande vidareutbildning och återväxt av personal.
En naturlig slutsats är då att personalen inte har tillräckligt med tid för att, parallellt med kliniskt arbete. ägna sig åt forskning samt utbildning av framtidens biomedicinska analytiker och laboratorieläkare. Det är oroväckande eftersom det i slutänden leder till försämrad hälso- och sjukvård.

I sin rapport så tar landstingsrevisorerna också upp problemet med bristande kvalitetssäkring av laboratoriemedicinen, framförallt inom primärvården. Personligen anser jag att det börjar bli dags för obligatorisk kvalitetssäkring av laboratoriemedicinen, samt att jämförelser mellan landets laboratorier bör vara öppna på liknande sätt som för kvalitetsregistren i övriga sjukvården.

Jag har tidigare på bloggen skrivit om ovanstående problematik:
Dags för obligatorisk kvalitetssäkring av cancerdiagnostiken?

Vi får den laboratoriemedicin vi förtjänar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar