onsdag 10 augusti 2011

London och The Spirit Level


Det har varit minst sagt oroligt på Londons gator de senaste dagarna. Vittnen beskriver vissa områden som "krigszoner". Den utlösande faktorn var dödsskjutningen av Mark Duggan i torsdags men man undrar ändå vad som ligger bakom en sådan upploppsstämning som rasat fritt under flera dagar. Nu kommer förslag till förklaringar där mångårig polisbrutalitet, fattigdom och arbetslöshet anges som bidragande orsaker.

"Årtionden av individualism, konkurrens och statsstödd egoism – kombinerad med ett systematiskt kuvande av fackförbunden och den alltmer utbredda kriminaliseringen av oliktänkande – har gjort Storbritannien till ett av de mest ojämlika länderna i den rika världen."

"Många unga har tappat tron på framtiden
Orsakerna bakom kravallerna i England står att finna i de djupa sociala klyftorna i landet."


Det är kanske inte så förvånande egentligen. De som ständigt ser hur andra får det bättre medan man själv får det sämre, de som känner sig förfördelade, de som känner sig utanför måste förr eller senare ge utlopp för sin frustration.
Ju mer ojämlikt ett samhälle eller ett land är, desto större spänningar, desto vanligare med problem som kriminalitet, fysisk och psykisk sjuklighet, missbruk etc - eller?

Är det möjligen så att det vi ser i Storbritannien just nu är ett slags bevis för att grundtesen bakom The Spirit Level (Jämlikhetsanden) stämmer?"Som Richard Wilkinson och Kate Pickett pekar på i ”Jämlikhetsanden (The Spirit Level). Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen” är företeelser som beskrivs som ”sociala problem” (brottslighet, ohälsa, antal intagna i fängelse, psykisk ohälsa) mycket vanligare i ojämlika samhällen än i samhällen med bättre ekonomisk fördelning och mindre klyftor mellan de rikaste och de fattigaste."

(Boktiteln The Spirit Level är ett slags ordlek. Spirit level är engelska för vattenpass men kan också tolkas på annat sätt)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar