söndag 21 augusti 2011

Förskola som vinstmaskin?

I förra inlägget kommenterade jag en artikel i Dagens Samhälle (nr 27/2011) där Väsbys rekordbilliga barnomsorg förklaras av kommunstyrelsens ordförande som ett resultat av konkurrensutsättning. Med andra ord så ska privatägda förskolor bidra till att pressa kostnaderna samtidigt som kvaliteten (helst) ska bibehållas eller öka. En tuff ekvation som vissa klarar, och andra inte.

Apropå förskolor, i samma nummer av tidningen så meddelas att Sveriges största förskoleföretag Pysslingen AB köps upp av Academedia, Sveriges största utbildningsföretag. Academedia ägs i sin tur av riskkapitalbolaget EQT (sedan 2010).

Det danska riskkapitalbolaget Polaris Private Equity ägde Pysslingen i bara två (2) år innan det var dags att sälja vidare. Under dessa två år så har Pysslingen varit en mycket god investering för ägaren, med en årlig tillväxt på närmare 20%. Det innebär en ökad omsättning från 992 miljoner SEK 2009 till 1,4 miljarder SEK under 2011.

I artikeln i Dagens Samhälle så säger Academedias VD Marcus Strömberg att "Pysslingen säljer vi aldrig. Att jobba med utbildning är en väldigt långsiktig verksamhet."
Det låter ju positivt. Vi får hoppas att det stämmer, men "aldrig" är ett tufft löfte...

Enligt artikeln så vill Marcus Strömberg inte lova att de som valt en av Academedias förskolor eller skolor inte ska drabbas av nedläggningar och konkurser. "Det vore populistiskt." Hmmm, jag antar att det hedrar honom att vara så ärlig.

Vad vill jag då säga med detta inlägg? Jag har - i princip - inget emot privat konkurrens av offentlig välfärdsverksamhet, men som jag nämnt tidigare så ska privatisering och konkurrensutsättning inte vara ett självändamål. Istället ska det vara tydligt vilket mervärde det ger för samhället, för skattebetalarna, och i detta fall för barnen.
I grund och botten har jag svårt att förstå varför riskkapitalbolag ska äga viktig välfärdsverksamhet där barn, äldre och sjuka är beroende av tillfredställande bemanning, kvalitet, säkerhet och där verksamheten ska präglas av transparens. Jag har svårt att förstå varför våra skattepengar, istället för att användas i verksamheten, ska gå till aktieutdelningar och ränteavbetalningar till ägarbolag med kortsiktiga vinstintressen. Jag har svårt att se hur det gagnar t ex en förskoleverksamhet att få ny ägare vartannat år.

För att göra en lång historia kort så anser jag att välfärdsverksamhet inte ska få generera ohemula vinster. Det mesta av ev överskott ska istället reinvesteras i verksamheten. Det är ju till den vi betalar skatt!

För att göra en lång historia kort så tycker jag att vi är ute på ett allvarligt sluttande plan när vi ser en förskola som ett finansiellt instrument som ska generera största möjliga ekonomiska avkastning.

Frågan är om mitt synsätt är så mossigt att jag tillhör ett utdöende släkte?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar