tisdag 12 juli 2011

Viruset XMRV avskrivet som bidragande orsak till ME/CFS?

Så sent som i december nämnde jag här på bloggen att infektion med XMRV (xenotropt murint retrovirus) kunde vara en möjligt bidragande orsak till sjukdomstillståndet ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome). Tyvärr så hade forskarvärlden redan då börjat ana att detta samband inte stämde. På det seminarium som Riksföreningen för ME-patienter anordnade i början av juni så redogjorde professor Jonas Blomberg för misstankarna (och bevisen) för att fynden av XMRV i prover från ME/CFS-patienter förmodligen förklarades av kontamination, dvs att viruset kom ifrån annat håll och råkat hamna i patientproverna före analys.

Enligt Wall Street Journal, och en blogg om medicinsk litteratur, så har nyligen den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Science bett Mikovits och medförfattare att dra tillbaka sin publikation från 2009, dvs erkänna att de fynd man presenterade inte överensstämde med verkligheten:

Final Farewell for Mouse Virus and Chronic Fatigue?
Science 3 June 2011: 1134. [DOI:10.1126/science.332.6034.1134-b]

Jag förstår om många ME/CFS-patienter blir besvikna över nyheter om att XMRV förmodligen är en återvändsgränd. Ett annat virus som redan tidigare nämnts i samband med ME/CFS är HHV-6A (humant herpesvirus 6A). Det är möjligt att blickarna i högre grad vänds åter till denna medlem av familjen herpesvirus, även om jag skulle vilja höja ett varningens finger för att även det kan visa sig vara fel spår, eller åtminstone inte hela lösningen.

Hursomhelst, som virolog så kan jag mycket väl tänka mig att ett eller flera virus, kan vara del av förklaringen till uppkomst av ME/CFS. Utan tvekan är det så, som jag påtalat tidigare, att mycket forskning återstår för att kunna hjälpa de människor som lider av ME/CFS, kanske tusentals bara i Stockholmsregionen. Detta för att förstå bakgrunden och kunna ställa en tydlig diagnos. För att kunna lindra, i bästa fall bota. Och för att så småningom kunna förebygga.

Den 24 augusti anordnas i Landstingshuset ett internationellt seminarium om ME/CFS.

1 kommentar:

  1. Please excuse my posting in English. HHV-6 has been thoroughly investigated - it is not the cause of ME, but many patients have it activated, just as common viruses are activated in AIDS and cause trouble when healthy people have no problems.

    There is a big effort to suppress the truth about the retroviral connection with ME, and you should read carefully the papers you are quoting. If you did read the whole papers, you would see that there is a lot of guessing going on, but little in the way of real hard science.

    ME can be thought of as AIDS-lite, patients have many enteroviruses, viruses and bacteria giving them a mix of problems, because the immune system is disregulated and cannot control them.

    Keep watching, this subject is far from over.

    SvaraRadera