torsdag 14 juli 2011

En 6-åring som aldrig fått uppleva regn...

För några dagar sedan rapporterade Sveriges Radio om att regeringen genom kreativ bokföring minskar biståndet med en miljard kronor som förs över till Finansdepartementet. Manövern maskeras genom en osannolik avskrivning av en gammal skuld (värd 50 miljoner kronor!?) som Kongo haft till Sverige.

Det går jämförelsevis bra för Sverige - och nu får alltså Anders Borg ytterligare en miljard att lägga i ladorna.

Hjälporganisationen Diakonia beskriver bakgrunden på ett pedagogiskt sätt vilket gör att man blir lika upprörd som organisationens generalsekrerare Bo Forsberg.

Samtidigt med detta så rapporteras att Afrikas horn drabbats av den värsta torkan på 60 år. Röda korset varnar för att vart tionde barn i Somalia riskerar att svälta ihjäl.

I Dagens Nyheter anges att de senaste årens allt svårare torka på Afrikas horn tyvärr överensstämmer väl med forskarnas varningar om klimatförändringarnas effekter. I artikeln nämns att det i de värst drabbade delarna av Kenya finns 6-åringar som aldrig fått uppleva regn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar