lördag 18 juni 2011

Ben Franklin - renässansmänniskanOm några timmar lämnar jag Philadelphia där jag idag hållit föredrag på 17th WACE World Conference. Konferensen har hållits på Drexel University som har draken som symbol.

WACE står för World Association of Co-operative Education och är en global förening för att främja samverkan mellan utbildning och arbetsliv. För undertecknad som är engagerad i klinisk utbildning för blivande arbetsterapeuter, röntgensjuksköterskor, psykologer m fl, så är det ju självklart med en stark och tydlig koppling mellan "skolan" och "verkligheten". Samtidigt är det nog ändå så att vi skulle kunna effektivisera den verksamhetsförlagda utbildningen i de flesta utbilldningsprogrammen. Detta genom utökad pedagogisk kompetens hos handledare - och framförallt att tid kan avsättas för handledning enligt konstens alla regler (= inte bara enligt mästar-lärling-modell...).Philadelphias historia är intressant eftersom den till viss del utgör inledningen på det som idag är Amerikas Förenta Stater, USA. En av de drivande i ansträngningarna för ett självständigt USA var den oerhört begåvade och färgstarke Benjamin Franklin. Han bidrog till upptäckten av elektricitet, han var under en period ambassadör i Frankrike, han grundade Pennsylvania State University (se bilderna), USA:s första universitet och idag medlem av den s.k. Ivy League, och han bidrog som sagt till både självständighetsförklaring och USA:s författning. Men, apropå verksamhetsförlagd (eller kanske verklighetsförlagd!) utbildning så var Franklin en mycket bildad man som samtidigt närmast föraktade snobbiga akademiker utan verklighetsanknytning. Detta demonstrerade han bl a med en lustig liten skrivelse om något som berör oss alla dagligen, men som vi inte gärna talar om.

Hursomhelst, det är inte för intet som Ben Franklin pryder 100-dollarsedeln medan George Washington får nöja sig med en-dollarsedeln.
Vi skulle behöva fler Ben Franklins i dag!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar