söndag 8 maj 2011

Sjukvårds-loosern får skylla sig själv?Vet du vad en "looser" är? Det är en korkad förlorare som inte ens kan stava till "loser".

Efter hemkomst från ett härligt Kristianstad och Vattenriket (se bild av Naturum i solnedgång) så har jag ägnat en stor del av den sommarvarma helgen åt att måla vår nya förrådsbod (= vitprickig i ansiktet och på händerna).
Nu sitter jag och pustar ut framför TVn där en underbar "loser" uppträder. Det är Roland Järverup alias Robert Gustafsson med dansbandet Rolandz. Roland är ju en sorglustig typ: ensam, blyg och aningen korkad.

Samtidigt ögnar jag igenom helgens artiklar om Vården och vi, i Dagens Nyheter.
Artiklarna bekräftar bilden av att vi, tvärtemot Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf, går mot en alltmer ojämlik vård:
"Förenklat kan man konstatera att en högutbildad person med god inkomst i Stockholm, som dessutom är påläst, har störst chans att få del av den bästa tänkbara sjukvården."
...
"De skillnader som syns idag förekom inte i mätningar på 1990-talet."

Vad är det då som hänt sedan 90-talet? Jo, vi har nog slagit in på neoliberalismens avregleringar och konkurrensutsättningar där vi alla förvandlats från medborgare till - kunder. Kunder med fria valmöjligheter i det mesta!
Det kan vara en utmärkt utveckling om det gäller telefoni och TV-kanaler. Men när det gäller sjukvård så är jag inte lika säker.

Kan det möjligen vara så att den nya valfriheten innebär att vissa, som förstår att utnyttja det nya systemet, får en bättre vård än tidigare, medan de som av en eller annan anledning inte klarar samma anpassning, får en sämre vård än tidigare?
Men den senare, vi kan kalla honom "sjukvårds-losern", får väl då skylla sig själv?
Ja, så blir det kanske om man förväntar sig att alla ska klara av att fatta egna, optimala beslut kring den egna hälsan och sjukvården.

"2§ Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården."

Det är kanske lika bra att vi ändrar ovanstående lagtext? Här ett förslag:
"2§ Ambitionen för hälso- och sjukvården är en hyfsad hälsa och en vård på någorlunda lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med viss respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård får genom egen försorg företräde till vården."

Förresten, tänk om det är på samma sätt med det fria skolvalet!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar