söndag 29 maj 2011

GMOrsdagSom synes i mitt CV här intill så har jag studerat molekylärbiologi och bioteknik. Jag har också själv ägnat mig en del åt genkloning i min forskning rörande cytomegalovirus.
Förmodligen är det därför jag har en lite annorlunda inställning till genmodifierade organismer (GMO) än många (?) av mina partikamrater. Liksom Torbjörn Fagerström, tidigare prorektor på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som skriver om detta i DN idag, så är jag övertygad om att genmodifierade grödor faktiskt kan vara något gott, att de har en potential att bidra till minskad fattigdom och minskad miljöförstöring. Men som alla revolutionerande tekniker så kan naturligtvis gentekniken också användas på fel sätt och därigenom orsaka skada. Jag tycker definitivt att det är klokt att följa försiktighetsprincipen men med stor sannolikhet så finns idag exempel på GM-grödor som visat sig vara säkra och som t ex kan bidra till minskad klimatpåverkan. Därför håller jag med Torbjörn Fagerström om att det är olyckligt att även fortsättningsvis vara inställd på ett totalt Europa-moratorium.

Nåväl, nu får den debatten vila för stunden. Det är dags att uppvakta dagens festföremål, mamma, eftersom det är Mors dag!

Det vackra rapsfältet på bilden ligger strax intill mitt hem och förgyller bokstavligen tillvaron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar