onsdag 25 maj 2011

Föda barn - Borta bra men hemma bäst!

I ett intressant Rapport-inslag ikväll rapporterades att kvinnor som föder barn hemma har betydligt färre förlossningsskador än kvinnor som föder på sjukhus. Det är Helena Lindgren, barnmorska och lektor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg, som forskat kring detta. Som en hemmaföderska uttryckte det i reportaget; Hon upplevde det efter att ha fött sitt andra barn, som att "få föda" i det egna hemmet, istället för att som förra gången "bli förlöst" på sjukhus.
Det finns både humanistiska och ekonomiska skäl att följa denna forskning vidare och kanske införa hemmafödsel i högre grad?

Det finns faktiskt en Förening för hemmafödande. Den får nog ett medlemstillskott nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar