onsdag 6 april 2011

Vi får den laboratoriemedicin vi förtjänar


Ikväll var jag på möte i Landstingshuset igen. Solen sken ute. Vårkänsla!
Men efter att ha skuttat uppför den vackra trappan (se bilden) så fick jag i Roslagssalen delta i ett bra möte med Raymond och en handfull MP-vänner. Vi gick igenom ett antal aktuella frågeställningar rörande miljö och skärgård, Locum, TioHundra, FoUU samt landstingsrevisionen. Apropå det sistnämnda så har landstingsrevisorerna presenterat en rapport om (den bristfälliga) styrningen av laboratoriemedicinen i Stockholms län. Jag som vet hur viktig laboratoriemedicinen är för hälso- och sjukvården* får mig ett par tankeställare samtidigt som rapporten i mångt och mycket bekräftar mina farhågor;
Visst kan det vara bra att konkurrensutsätta verksamheter, men det bör göras med eftertanke och omsorg. Dagens laboratoriemedicin i Stockholm har blivit svårare att överblicka och uppföljningen är dålig. Allvarligast är kanske att konkurrensen resulterat i en sådan prispress att kompetensutveckling och återväxt försummats. I rapporten hade man inte specifikt granskat FoUU (forskning, utveckling, utbildning), men det framgick ändå, precis som jag redan visste, att det finns för lite "luft i systemet".
Följaktligen hinner man inte ägna sig i tillräckling hög grad åt FoUU.
Sammantaget så belyser landstingsrevisorerna en rad frågor som var för sig riskerar att bidra till försämrad patientsäkerhet.


*Laboratoriemedicinen ligger till grund för minst 60% av medicinska beslut (diagnos, behandling). Samtidigt kostar den ca 3-5% av de totala sjukvårdskostnaderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar