söndag 3 april 2011

Utbildning av vårdpersonal - med myran som förebild!

Ett av mina uppdrag vid Karolinska Institutet är att, inom Centrum för Klinisk Utbildning, bidra till en bättre klinisk utbildning för blivande sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, sjukgymnaster, läkare m fl. Den mest avgörande faktorn för en bra klinisk (eller verksamhetsförlagd) utbildning är - tid!
Det är en lika självklar som viktig förutsättning att läraren/handledaren har tid att handleda studenten. Lik förbaskat så är det det som är svårast att åstadkomma.

Med anledning av det så vill jag peka på forskningsfynd som antyder att myror faktiskt prioriterar detta med handledning på ett tydligare och bättre sätt än vad vi människor gör.

Forskare från Bristol University visar i en artikel i tidskriften Nature hur myror lär sina yngre kamrater att finna mat. Så här kan det gå till:

- Handledarmyran går före till matstället, elevmyran strosar efter.
- Handledarmyran väntar medan elevmyran gör utflykter och undersöker på vägen. Ibland får handledarmyran hämta sin elev.
- Mathämtningen tar 4 gånger längre tid med elevmyran än utan.

Forskningsartikeln förenklat återgiven i boken Klinisk utbildning i högskolan av en fantastisk kollega, Ester Mogensen, och medförfattare.

Min poäng med detta är att myrorna inser att det är värt 4 gånger mer tid att lära de unga funktioner som är livsviktiga för att myrsamhället ska överleva. Detsamma borde vi människor...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar