lördag 2 april 2011

Touch the lives of many

Häromveckan deltog jag i Karolinska Institutets Utbildningskongress. En av föreläsarna var professor Trudie Roberts som nog kan sägas vara framträdande inom ämnesområdet medicinsk pedagogik. Professor Roberts är läkare i grunden men har, liksom jag, inte arbetat så mycket inom klinisk verksamhet. Däremot har vi båda arbetat länge med att undervisa; professor Roberts blivande läkare, och för egen del huvudsakligen biomedicinska analytiker. Därigenom har vi båda trots allt räddat många liv, om än indirekt.
Som Trudie Roberts uttryckte det; "Through my former students I have touched the lives of many patients".

På samma sätt känner jag en stolthet över alla de hundratals legitimerade biomedicinska analytiker vilkas examensbevis jag har undertecknat. Laboratoriediagnostiken ligger till grund för majoriteten av alla medicinska beslut. Det innebär att mina f.d. studenter genom skickligt utförda laboratorieanalyser och undersökningar bidrar till att tusentals patienter får rätt diagnos och behandling. Min stora lycka är att som programdirektor för biomedicinsk analytikerprogrammet så får jag vara delaktig i det - "to touch the lives of many patients".

Om några månader lämnar jag uppdraget som programdirektor. Efter åtta år så känns det delvis som en lättnad, men det är samtidigt en aning vemodigt och sorgligt. En tröst i sammanhanget är att jag, trots andra uppdrag, även framöver har möjlighet att undervisa och träffa studenter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar