lördag 9 april 2011

Studenter räddar patienter

Ett av mina uppdrag på Karolinska Institutet (KI) är ju att vara övergripande koordinator för all klinisk utbildning, för blivande sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, psykologer, biomedicinska analytiker m fl. Målet är att vi för våra utbildningar på KI och på de enskilda högskolorna (Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola samt Sophiahemmet Högskola) ska ha tillräckligt med VFU-platser - och att de ska vara av god kvalitet. En riktig utmaning kan jag lova!

Klinisk utbildning (eller verksamhetsförlagd utbildning, VFU) är det som tidigare kallades "praktik", dvs där studenten ska få tillämpa och utveckla sina kunskaper och färdigheter "ute i verkligheten".

I tidningen läste jag igår att Stockholms Stad säger upp avtalet med Attendo Care rörande det hårt kritiserade äldreboendet Vintertullen. Det är ett tjugotal sjuksköterskestudenter från Ersta Sköndal Högskola som, efter VFU på Vintertullen, har slagit larm om oacceptabla förhållanden där de äldre farit illa.

Detta är ett (onödigt) tydligt exempel på vilken nytta för hälso- och sjukvården det ger att ha studenter i verksamheten. Detta eftersom studenterna med nya, pigga ögon granskar verksamheten utifrån den utbildning de fått. Det ställer naturligtvis krav på personalen att agera professionellt och att följa med i forskning och utveckling för att kunna handleda på ett bra sätt. Personalen ska ju vara professionella förebilder för våra studenter. Nödvändigt är då att de ges förutsättningar till detta, i form av tid, resurser och kompetensutveckling. Då mår alla som bäst; personalen, studenterna - och framförallt patienterna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar