onsdag 13 april 2011

Imorgon - Forskningsberedningen

Imorgon torsdag är det dags för mitt tredje möte i landstingsstyrelsens forskningsberedning. Förra gången blev det inställt med ganska kort varsel; "Brist på punkter" (!?)

Nåväl, denna gång är det fullmatad agenda, bl a:

- Karolinska Universitetssjukhusets FoUU-direktör informerar om kliniska prövningar
(Ständiga problem med detta?)

- Slutrapporten ”Framtidens hälso- och sjukvård
(Allt hänger på Nya Karolinska Solna?)

- Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 16/2010 – FoUU-verksamheten inom SLL
(Dålig styrning och uppföljning av FoUU!* Men väldigt "mono-professionell" rapport = läkare)
Å miljöpartiets vägnar lägger jag ett förslag till beslut: att skriftliga rutiner utarbetas för förvaltningens styrning och uppföljning av FoUU-medel. Viktigt härvidlag är att dessa rutiner omfattar samtliga delar i FoUU, d.v.s. såväl Forskning och Utveckling som Utbildning.
Borde ingen kunna invända mot, eller?

- Personaldirektören informerar om kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård och handlingsplan utifrån FoUU-strategin
(Största utmaningen framöver?)

- Budgetarbete för 2012 m m
(Hela landstingets budetarbete tidigarelagt fr o m detta år; Tillsammans med KI har SLL en FoUU-budget på ca 3 miljarder kr; Hur används pengarna på bästa sätt?)


*Ytterligare utdrag ur mitt förslag till beslut, med anledning av Alliansens påbörjade strategi att krympa revisionen:
Landstingsrevisionen har vid många tillfällen tidigare uppmärksammat brister i rutiner för kontroll och uppföljning inom landstingets verksamheter. Detta är ytterligare ett exempel på hur viktigt det är att ha en fungerande revision. De nedskärningar som är planerade inom revisionen kommer att innebära stora risker att landstingets bristfälliga rutiner för uppföljning fortsättningsvis inte uppmärksammas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar