onsdag 2 mars 2011

Silvestris Vårdreformer i Stockholm - Del 3

Karolinska Universitetssjukvården

Känns som jag hamnat i ett kreativt flow! Idéerna om vårdreformer bara flödar.
Naturligtvis/sannolikt så är jag inte först med någon av dessa tankar. Icke desto mindre så gäller det ju att envist presentera och marknadsföra dem om de ska få genomslag.

Vad tänkte jag mig då som del 3? Jo, en förstärkt akademisering av stockholmsvården. Jag menar nämligen att det är oerhört viktigt att hälso- och sjukvården vilar på tre ben:
- Klinisk verksamhet (=Vård)
- Utbildning
- Forskning

Den viktigaste samarbetspartnern för Stockholms Läns Landsting (SLL) är Karolinska Institutet och SLL:s universitetssjukhus (som ska genomsyras av ovanstående tre ben) heter ju Karolinska Universitetssjukhuset. Ett hett debattämne i dessa dagar är ju också Nya Karolinska Solna som enligt Alliansens beskrivningar ska bli DET stora, fina sjukhuset i regionen, dvs Karolinska i Huddinge riskerar att knoppas av som ett B-sjukhus?

Jag menar att fokuseringen hamnar alldeles snett. Det Stockholm behöver för bästa tänkbara hälso- och sjukvård i framtiden är inte något enstaka Karolinska. Nej, istället så ska vi ha Karolinska Universitetssjukhusen! Pluralis!
Solna ska ingå liksom Huddinge, men även Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och kanske St Göran? Med flera?

Men, OBS! De olika sjukhusen ska även framöver vara relativt självständiga enheter, med delvis egen profil. Men tillhörigheten till det sammantagna Karolinska ska vara tydlig i alla avseenden.

Om man räknar in primärvården, med de planerade Akademiska Vårdcentralerna (arbetsnamn!), så kan man benämna hela härligheten Karolinska Universitetssjukvården!

Med andra ord; All hälso- och sjukvård i länet (regionen!?) ska präglas av högkvalitativ klinisk verksamhet där framgångsrik forskning liksom utbildning av framtidens vårdpersonal utgör naturliga delar av kärnverksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar