onsdag 2 mars 2011

Silvestris Vårdreformer i Stockholm - Del 2

Förbättrad samverkan landsting-kommun

Brist på vårdplatser! Har ni hört det förut?
Jo, detta tema börjar bli ganska uttjatat i Stockholm. Ansvariga politiker hävdar att sjukvården själv måste lösa problemet. Vårdpersonalen tycks bli alltmer frustrerad. Samtidigt står, enligt uppgift, outnyttjade vårdplatser "plastade" t ex på Dalens sjukhus. Bemanning saknas. Hmmm.

Nåväl, en del i denna problematik (eller snarare en effekt av den?) är att den kommunala omsorgen upplever att landstinget puttar ut icke färdigbehandlade patienter till kommunerna. Detta naturligtvis pga vårdplatsbrist och för att spara pengar.

Samordning, samverkan och dialog måste förbättras mellan landsting och kommuner när det gäller utskrivning, vård- och rehabiliteringsplanering. Kanske även ersättningssystemen
landsting <-> kommun måste optimeras?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar