torsdag 24 mars 2011

Kvinnor och - några - män på universitet

I gårdagens bilaga om högskolevalet i Svenska Dagbladet fanns intressant statistik för samtliga universitet och högskolor i Sverige. Den visar att andelen kvinnor som studerar är i överväldigande majoritet.

Av de 47 lärosäten som redovisas så är andelen kvinnliga studerande störst på 39 av dessa. De lärosäten där andelen manliga studenter är störst är, i vissa fall föga förvånande, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan, Blekinge Tekniska Högskola, Försvarshögskolan, Gammelkroppa skogsskola, Örebro Teologiska, Johannelunds Teologiska samt Newmaninstitutet.

Till min förvåning så anges för Chalmers Tekniska Högskola 73% kvinnliga studerande. Frågan är om man kastat om siffrorna där?

En viktigare fråga är naturligtvis om det är ett problem att alltfler kvinnor väljer att utbilda sig på våra högskolor och universitet? Nej, naturligtvis inte! Däremot är det utan tvekan ett problem att andelen män som satsar på en högskoleutbildning tycks minska successivt. I längden är det nog knappast positivt vare sig fäör männen eller kvinnorna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar