lördag 26 februari 2011

Uppläxade av magister Nyman

I förra veckans nummer av Dagens Medicin ställde jag tillsammans med Raymond Wigg och Helene Öberg ett antal viktiga frågor rörande vilken verksamhet som Nya Karolinska Solna (NKS) ska fyllas med.
I veckans nummer kom det faktiskt en replik från den styrande Alliansen i Stockholms Läns Landsting. Det var landstingsrådet Stig Nyman (KD), ordförande i landstingets forskningsberedning där även jag ingår, som i mycket mästrande ordalag läxade upp Miljöpartiet (!), men tyvärr så berörde Stig Nyman inte med ett ord någon av de frågor som vi försökt lyfta. Det är lika märkligt som beklagligt eftersom stockholmarna, som ska betala alla miljarder för det nya sjukhuset, är berättigade att få veta vad det ska innehålla och hur detta påverkar deras möjligheter att få vård i framtiden.

Jag vill understryka att jag inte är negativt inställd till NKS. Tvärtom!
Men detta framtidens sjukhus ska fyllas med rätt verksamhetsinnehåll ur stockholmarnas perspektiv. I nuläget är det mycket som pekar på motsatsen - och avgörande beslut ska fattas redan under våren...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar