måndag 7 februari 2011

Kunder istället för medborgare...


Nej, det är inte framsidan av en barnbok. Det är en liten broschyr som presenterar Upplands Väsby kommuns politiska mål och fokus för år 2011-2013, naturligtvis formulerade i enlighet med alliansens "tänk".

Broschyren fick jag när jag tidigare ikväll var på en bra och intressant politikerutbildning (på Scandic!? har kommunen inga möteslokaler?).

Förutom en massa nyttig info så var det också några saker som gnagde sig fast på ett märkligt sätt. Dels var det det återkommande budskapet om kunden, kunderna, kunds kund, kundfokus etc. Jag trodde att vi politiker och kommunens anställda skulle arbeta för kommuninvånarnas, eller medborgarnas, bästa. Nej, idag är det kunderna som ska bli nöjda. Jag inser naturligtvis att kunderna är (ungefär) detsamma som kommuninvånarna. Det står faktiskt också i slutet av broschyren att välfärdstjänsterna är med Väsbybornas bästa i fokus. Intressant är då tabellen i anslutning till detta. Se nedan.I denna målbroschyr för de kommande åren så visar man alltså stolt upp hur kommunens verksamhet har krympt drastiskt de senaste 4-5 åren. Alltmer av förskola, grundskola, gymnasieskola, hemtjänst, äldreboende, hyresbostäder drivs av privata företag. Alliansen har drivit på detta i ett högt tempo. Alltför högt?
Eftersom denna statistik är med i en framtidsbroschyr; Är det meningen att man ska extrapolera dessa siffror? Ska alla procentsatser dra sig mot 0 (noll)? Då kan kommunens alla kunder shoppa utbildning och hemtjänst av en mängd olika företag varav flera ägs av riskkapitalbolag, köps och säljs, eller kanske går i konkurs. Nä, jag tror inte ens alliansen önskar en sådan fullständig transformation. Men var går då gränsen?
Hmmm, jag vill inte känna mig som en kund gentemot kommunen. Jag är en samhällsmedborgare, med rättigheter såväl som skyldigheter.
Jag vägrar att se mig själv som en konsument av kommersialiserad välfärd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar