fredag 18 februari 2011

Disputation om sjukhus-fusionIdag var jag på disputation i Samuelssonsalen på Karolinska Institutet. Lite nostalgi: samma sal som jag själv disputerade i för 11 (!) år sedan. Känns som igår…

Idag var det Soki Choi som försvarade sin avhandling om sammanslagningen av Karolinska Universitetssjukhuset: Competing logics in hospital mergers: The case of the Karolinska University Hospital.

I avhandlingen hävdas att företagsfusioner misslyckas i tre fall av fyra och enligt Soki Choi så är chansen att nå en lyckad fusion inom offentliga sektorn sannolikt ännu mindre (dvs mindre än 25%). Låter fullt rimligt i mina öron.

För mig som naturvetare så är detta en annorlunda avhandling, grundad till stor del på intervjuer, men den är nog något av ett pionjärarbete i Sverige. På grund av annat möte så kunde jag tyvärr bara lyssna på första respektive sista timmen av den drygt tre timmar långa disputationsakten. Mitt intryck var att Soki klarade sig bra – men också att hon inte heller utsattes för särskilt svår utfrågning. Med tanke på avhandlingens betydelse så var det viktigt med en kritisk granskning av metodiken och de resultat som lett fram till Sokis slutsats att sammanslagningen misslyckats. Men de kritiska frågorna, åtminstone från betygskommittén, tycktes till stor del lysa med sin frånvaro. Tyvärr!

Hursomhelst, jag tar för givet att betygskommittén gav godkänt och följaktligen gratuleras den nyblivna medicine doktorn Soki Choi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar