måndag 24 januari 2011

Nya Karolinska Solna - Feltänkt!?

I torsdags hade vi som sagt första mötet i den nya Forskningsberedningen som på uppdrag av Landstingsstyrelsen ska förbereda frågor som rör forskning och utbildning i Stockholms län, främst inom hälso- och sjukvården.

I det sammanhanget så är det oundvikligt att komma in på Nya Karolinska Solna (NKS) och detta fantastiska projekt nämndes flera gånger under mötet.
Tyvärr så framstår det som allt tydligare att det saknas en viktig debatt om vilken verksamhet NKS ska innehålla, och hur NKS ska "docka in" i övrig hälso- och sjukvård i länet (och i riket?).

För egen del förvånas jag över att Alliansen så envist håller fast vid att NKS ska innehålla enbart högspecialiserad vård. Min uppfattning är att detta inte är förankrat hos professionen. Det kändes som jag fick lite vatten på kvarnen när prorektor för Karolinska Institutet under sin dragning i Forskningsberedningen uttalade att, när det gäller innehållet i NKS "så har KI inga visioner" (!?). I mina öron så lät det oroväckande desillusionerat med tanke på hur viktigt samarbetet är mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset - och naturligtvis ska vara även i framtiden när NKS står klart.

Som sagt, det finns definitivt anledning att blåsa liv i en nödvändig debatt om vad NKS egentligen ska innehålla, för stockholmarnas bästa. Den debatten måste inledas omgående eftersom innehållet i NKS ska fastställas under året. Förberedelser pågår...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar