torsdag 27 januari 2011

Biosäkerhet – Nä, det handlar inte om film…

Idag påbörjade jag ännu ett nytt engagemang. Som gammal (?) virolog hade jag blivit ombedd att ingå i KI:s Biosäkerhetskommitté. Det kunde jag inte säga nej till eftersom jag ser det som viktigt, intressant och lärorikt.

Det handlar alltså om att se till att forskarna på KI hanterar bakterier och virus på ett korrekt sätt så man inte äventyrar människors hälsa samtidigt som man försöker främja densamma genom forskningen. Det handlar om föreskrifter, kunskap och kompetens, och skyddsnivåer på laboratorier.

Det handlar ofta också om genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM), dvs där man fört in en ny främmande gen i t ex en E. coli-bakterie för att den ska producera ett vaccinämne eller annat protein. Det är viktigt att GMM-tekniken hanteras enligt försiktighetsprincipen så inga onödiga risker tas.

Jag ser fram emot fortsatt arbete i kommittén, framförallt rörande hur vi kan förbättra utbildningen om biosäkerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar