onsdag 8 december 2010

Ska omvärlden försörja oss med vårdpersonal?En kompetent och engagerad personal är den viktigaste resursen sjukvården har i Sverige och i Stockholm, mycket viktigare än både avancerad utrustning och stora byggprojekt.
Nu när alla fyrtiotalister är på väg att pensioneras så har vi en stor utmaning i att trygga återväxten av sjuksköterskor, läkare, biomedicinska analytiker m fl.
Bilden visar Högskoleverkets prognos över vilka yrken det kommer råda brist på de närmaste åren, där biomedicinska analytiker ligger i topp.

Som tur är så har vi en invandring av människor utbildade inom dessa yrken, men vi kan bli ännu bättre på att hjälpa dem till legitimation och in på arbetsmarknaden.

Hur vill då nuvarande majoritet i Stockholms läns landsting, Alliansen, klara av den framtida bemanningen? Jo, man anger i budgetförslaget att man ska satsa på aktiv rekrytering i utlandet samt att man snabbt och effektivt ska locka hem de svenskar som utbildas till ex.vis läkare i utlandet.

Jag anser att detta är en cynisk, osolidarisk och defensiv strategi för att klara återväxten.
De andra länder som ska släppa ifrån sig vårdpersonal till Stockholm behöver sannolikt den arbetskraften minst lika mycket som vi.
Sverige och Stockholm måste satsa på att bli självförsörjande med framtida sjukvårdspersonal. Detta gör vi genom en bättre personal- och lönepolitik samt anpassad dimensionering av utbildningsplatser. På så sätt stannar nöjd personal kvar i yrket och unga ser det som attraktivt att utbilda sig för arbete inom vården!

Ett inlägg om detta finns på Dagens Medicins webbupplaga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar