tisdag 21 december 2010

Landstingsrevisionen ska tystas?


Ja, den frågan ställer Stockholms Läns Landstings revisorskollegium, undertecknat av bl a ordföranden Georg Jönsson (M), efter det kraftfulla sparbeting för revisorerna som Alliansen överraskande försökte driva igenom vid budgetfullmäktige förra veckan.

Landstingsrevisorerna utgörs till stor del av borgerliga politiker som alltså kritiserar sina partivänner eftersom de ser sitt oberoende granskningsuppdrag som allvarligt hotat. Det kan ses som ett hot mot demokratin eftersom landstingsrevisorernas uppdrag är att å medborgarnas och skattebetalarnas vägnar, på ett oberoende sätt, kunna granska landstingets verksamhet.

Jag funderar över om det finns ett samband mellan detta riskfyllda beslut och det faktum att den mäktiga landstingsrådsberedningen - just i Stockholm - utgörs enbart av majoritetens landstingsråd. Detta till skillnad från i andra landsting, exempelvis Uppsala, där samtliga landstingsråd ingår, dvs även oppositionens.

Vi lever i en fantastisk demokrati, både på riks- och regional/lokal nivå, men demokratin måste vi ständigt värna och stärka - bl a i Stockholms Läns Landsting förefaller det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar