fredag 3 december 2010

Kroniskt trötthetssyndrom/ME - orsakat av ett musvirus!?

Från Medicinska Riksstämman rapporteras om att ett relativt nyupptäckt virus kan ha något att göra med kroniskt trötthetssyndrom (myaligisk encefalomyelit, ME). I artikeln kommenteras det av professor Jonas Blomberg, en svensk expert på XMRV (som viruset, xenotropic murine leukemia virus-related virus, heter i förkortad form).
Här kan jag inte låta bli att nämna att Jonas var min opponent då jag disputerade för 10 år sedan.

Som en annan mycket klok forskare, statsepidemiolog Annika Linde, påpekar så måste man vara försiktig med hur dessa resultat tolkas. Det finns ett flertal studier som inte kunnat påvisa en koppling mellan XMRV och ME, men om förekomsten av virus stämmer så kan det ju ev vara så att det är själva sjukdomen, ME, som inducerar (väcker upp) detta retrovirus från ett latent stadium.
Även forskarna till ursprungsrapporten i Science är försiktiga i sina slutsatser och efterlyser kompletterande forskning.

XMRV har funnits med i spekulationerna kring ME ett tag. Vi får se om detta är lösningen på gåtan kroniskt trötthetssyndrom som är vanligare förekommande hos kvinnor än hos män.

Förresten, vi virologer brukar, halvt på skämt, halvt på allvar, säga att ALLA sjukdomar i grund och botten är orsakade av virus. Problemet är bara att vi inte hittat alla virus ännu! ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar