söndag 5 december 2010

Död åt blockpolitiken! Blockpolitiken är politikens död!

Alliansen har dragit sig åt vänster, mot mitten och moderaterna kallar sig det nya arbetarpartiet. Enligt uppgift så stöder fler arbetstagare moderaterna än socialdemokraterna. Socialdemokraterna ska, enligt Mona Sahlins "starka" och tuffa tal i helgen, dra sig åt höger, mot mitten. Detta för att kunna jämna ut den politiska maktbalansen i dagens Sverige.

Jag menar att denna utveckling är helt förkastlig ur ett svenskt utvecklingsperspektiv! Om alla partier ska söka sig mot mittfåran för att locka så många väljare som möjligt, vem ska då våga komma med ideologiskt nytänkande!? Vem ska våga sticka ut!?

Nä, i god tid inför kommande val så utropar jag:
Död åt blockpolitiken! Tydliggör istället de ideologiska skillnanderna mellan samtliga partier! Det är ett måste för att vi ska ha ett livaktigt och fruktbart politiskt klimat framöver. En levande demokrati måste ha olika ideologier som bryts mot varandra för att bana väg mot en hållbar utveckling och framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar