torsdag 28 oktober 2010

Tankeväckande kolumner

Jag måste säga att jag uppskattar Göran Rosenbergs tankeväckande ledarkolumner, t ex dessa:

Ett handfast förslag
om Samhällsplikt (DN 27/5-09)

och
Staten det är jag
om risk för plutokrati, dvs att de rika har makten över staten (DN 26/10-10).

Tea party-rörelsen har ju fått enormt (och oförtjänt?) mycket uppmärksamhet det senaste året. Jag uppfattar tea party-folkets budskap som en önskan om återgång till ett extremliberalt samhälle där staten bara garanterar grundläggande säkerhet och i övrigt låter medborgarna sköta sig själva. I mina ögon är det en återgång till ett primitivare samhälle, ett stort kliv bakåt i människans och demokratins utveckling.

I mina ögon innebär en utvecklad demokrati att ökade krav ställs på i princip alla medborgare att ta ansvar för samhället och för varandra. För mig är det hållbar utveckling.

Som sagt, jag gillar Rosenbergs reflektioner i kolumnerna ovan och tror att vi förr eller senare bör - eller kanske måste - ta tag i dessa frågeställningar och förslag.
Jag skulle t ex gärna se en utredning om hur en modell för samhällsplikt skulle kunna se ut, för att vara så givande som möjligt för både den enskilde och för samhället. Från Värnplikt till Samhällsplikt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar