fredag 29 oktober 2010

Staten rear ut!

I veckan kritiserade Riksrevisionen hur statens avreglering av apoteksmarknaden gått till. Mångfald är bra på många sätt, oavsett om vi diskuterar befolkning eller styrelsesammansättning i börsbolag. Mångfald inom olika branscher är också bra - i de flesta fall. Men då måste naturligtvis alla få spela på lika villkor. Så har inte varit fallet när det gäller apoteksnäringen. Följaktligen har små aktörer missgynnats. Eftersträvad konkurrens och mångfald har förbytts i enfald.
Som så ofta när staten, landstinget eller kommunen har alltför bråttom att sälja ut skattefinansierad verksamhet.
Som så ofta när den ideologiskt motiverade - och forcerade - utförsäljningen av våra samhällsfunktioner har blivit ett självändamål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar