måndag 26 juli 2010

NKS-sekretessen hävd!?

Som jag nämnde på bloggen den 16 juli så hade jag då lämnat ett yttrande till Kammarrätten angående min upprepade begäran om att sekretessen ska hävas i avtalet för Nya Karolinska Solna. I det yttrandet menade jag att eftersom financial close nu hade genomförts (dvs finansiella villkoren för projektbolagets upplåning) så föll det mesta av argumenten för sekretess. Kammarrätten har nog knappt hunnit titta på mitt yttrande men häromdagen fick jag ändå ett tjockt brev från Landstinget. Det visade sig innehålla NKS-handlingarna, nu utan sekretess-överstrykningar!
Nedan ses exempel på hur det ser ut före respektive efter hävd sekretess (klicka på bilderna så förstoras de).


Men - som synes härintill så visade det sig att ett undantag kvarstår; Sekretessen bibehålls nämligen när det gäller uppgiften om projektbolagets avkastning till aktieägarna. Detta återigen med hänvisning till 31 kap. 16§ Offentlighets- och sekretesslagen.
Man tar alltså större hänsyn till kommersiella intressen än till offentlighetsprincipen. Okej, jag kan ha viss förståelse för att man tillmötesgår projektbolagets begäran (eller krav) i detta fallet, men med tanke på vilken avkastning det brukar bli i just OPS-affärer så är det extra intressant. Mer om detta vid annat tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar