måndag 7 juni 2010

Stockholm behöver rättvisare vård!En färsk rapport från Folkhälsoakademin, Karolinska Institutet, tydliggör att stockholmsvården fortfarande är ojämlik på ett oacceptabelt sätt. Om du är född i utlandet eller har lägre utbildning eller bor i en låginkomstkommun så är risken stor att du lever kortare, mår sämre och får sämre vård.
Hälsoval Stockholm är därför ett brådskande alternativ för att återföra delar av vården i rätt riktning.
Med Hälsoval Stockholm etableras vårdcentraler där de gör störst nytta. Med Hälsoval Stockholm lönar det sig bättre att ta hand om svårare fall än "snuvor". Med Hälsoval Stockholm agerar vårdpersonalen i kvalificerade team istället för genom onödiga och ibland missriktade soloprestationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar