tisdag 8 juni 2010

Ministerstyre hotar högskolans kvalitet?

Idag meddelade Högskoleverkets chef, universitetskansler Anders Flodström att han avgår som en följd av utbildningsministerns inblandning i hur den framtida kvalitetsgranskningen av högre utbildning ska gå till. Jag kan tycka att "Flodis" ger upp förvånansvärt lätt mot Tobias Krantz men det kanske ligger annat bakom också. Universitetskanslern har nog inte haft det så lätt, dessa knappt tre år på verket. Ett irritationsmoment har ju t ex varit det delvis felaktiga ifrågasättandet av ett antal utbildningsprogram - men det är en annan historia!

När det gäller oenigheten mellan universitetskanslern och utbildningsministern rörande det framtida kvalitetssystemet så är jag benägen att hållla med Flodström. Tobias Krantz fixa idé om att i princip fokusera enbart på examensarbetet är riskfylld, särskilt om man till detta kopplar belöningspengar. Om några år så satsar i så fall alla lärosäten och program extra krut på att putsa upp examensuppsatserna till högglans, på bekostnad av andra kurser. För oss som regelbundet bedömer och examinerar uppsatser så vet vi hur betydelsefull handledningen är - och hur den kan variera. Men det bästa framöver är kanske att handledarna tar över skrivandet helt, framförallt för svaga studenter så att examensarbetet blir riktigt snyggt och passerar utbildningsministerns tuffaste nålsöga.
Idag tycker jag och kollegorna att examensarbetet ska spegla studentens förmåga, men den inställningen får vi nog överge. Det vore förödande för svensk högskola. Och detta som en följd av ministerstyre? Ja, det tycker jag nog att man kan kalla det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar