torsdag 17 juni 2010

En sorgens dag - Centern har sålt sig i kärnkraftsfrågan

Riksdagen, eller snarare den borgerliga alliansen, har ikväll beslutat om en fortsatt satsning på kärnkraft.
Det hade inte varit möjligt om inte centerpartiet svikit sina ideal som kärnkraftsmotståndare. Kärnkraft är en tokdyr energiteknik och det kommer alltid finnas risk för reaktorhaveri som ger strålsmittade områden, växter, djur - och människor. Efter Tjernobylkatastrofen har ett par tusen barn och ungdomar i närområdet drabbats av sköldkörtelcancer. Flera av dessa har dött.

Med anledning av vad jag skrev i föregående inlägg;
Om dessa barn hade fått vara med och beslutat, hade de då, utifrån vad de vet idag, sagt ja till kärnkraft - eller hade de sagt nej?
Med tanke på långtidsförvaret av kärnkraftsavfallet som ska ske i svenskt bergrum; Vem kan garantera att avfallet ligger säkert där i ett hundra tusen (100 000) år!?
Återigen, med anledning av KG Hammars rekommendation; Är det rätt av oss att utsätta våra ofödda barnbarns barnbarns barnbarn för denna risk?
Jag tycker inte det.

Riksdagens beslut, som alltså möjliggjordes genom Centerns märkliga omsvängning, är olyckligt och bekymmersamt ur flera aspekter, inte minst med tanke på att det bromsar utvecklingen av annan elkraft som vind-, sol- och vågkraft.
Den 17 juni 2010 är på flera sätt en sorgens dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar