måndag 14 juni 2010

Dags för ett grönt sekel av hänsyn till framtidens barn

Förre ärkebiskopen KG Hammar sa en gång i ett fantastiskt tal ungefär följande; att varje gång ett politiskt beslut ska fattas så bör det finnas tre extra stolar i rummet. Den första stolen är reserverad för våra barn. I varje enskilt beslut ska konsekvenserna för barnen beaktas och största möjliga hänsyn tas. Den andra stolen är reserverad för framtida generationer. Vad innebär beslutet för dom som kommer efter oss, för dom som ska ärva vårt samhälle, vårt jordklot? Den tredje stolen är för alla världens folk. Vad innebär beslutet för fattiga människor i andra världsdelar, eller för våra närmaste grannfolk?

Miljöpartiet är det enda politiska parti som går till val på en i sanning långsiktig politik enligt ovan. Efter ett blått 1800-tal i industrialiseringens tecken, och efter ett rött 1900-tal då fackföreningar växte fram och folkhemmet skapades så är det nu dags för ett grönt 2000-tal. Utvecklingen under de föregående seklen har skapat oss ett så stort välstånd att det nu faktiskt kan utgöra ett hot, mot vår hälsa och mot vårt jordklot.

Vi måste i högre grad börja tänka på våra barn, de vi har idag och de som ska födas i framtiden. Därför måste vi också i högre grad ta vara på det enda jordklot vi har. Det har vi råd med. Att strunta i det har vi däremot inte råd med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar