lördag 10 april 2010

Spårväg som spårat ur?

Visst kan det vara trevligt med prinsessbröllop i sommar även om jag knappast är rojalist. Men det är trist att det - utöver alla andra kostnader - kan drabba oss skattebetalare med kanske 200 miljoner kronor extra för byggandet av Spårväg city, utöver de 230 miljoner som är budgeterat. Detta eftersom man måste forcera bygget av spårvägen innan Stockholm kan rustas för bröllop. Dessutom måste man tillfälligt leasa spårvagnar innan en upphandling kan ske.
Enligt Svenska Dagbladet idag så är både Lars Dahlberg (S) och landstingsrevisorerna kritiska till hur Spårväg city har planerats och kalkylerats. Jag är benägen att hålla med.
Det som är mest anmärkningsvärt är att SL:s förste vice ordförande, Lennart Rohdin (FP), inte tycks ha en aning om att kostnaderna riskerar att fördubblas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar