söndag 25 april 2010

Det finns bara ett Miljöparti

Maud Olofsson och Andreas Carlgren framhåller ofta att Centerpartiet är Alliansens ”gröna” parti. Tyvärr så visar de inte det i handling. Istället, skrämda av opinionsundersökningar, ägnar de sig åt smutskastning av det riktiga Miljöpartiet De Gröna. I sina argument avslöjar de också tydligt sin egentliga inställning till klimat- och miljöfrågor. Som exempel kan nämnas att de på Svenska Dagbladets Brännpunkt i helgen lyfte fram det faktum att MP vill höja bensinskatten med två (2!) kronor per liter vilket skulle innebära en merkostnad för medelfamiljen med 2 000 kr per år. Det är med andra ord 167 kr i månaden.
Etthundrasextiosju kronor. Är det en för hög prislapp för att bidra till att rädda ett jordklot som hotar att koka över, med oanade konsekvenser för oss i Sverige och framförallt i andra, fattigare delar av världen?
Maud Olofsson & Co talar med kluven tunga när man hävdar att man vill se en fossiloberoende bilpark till år 2030, samtidigt som man själv inte agerar kraftfullt för att minska användningen av bensin som drivmedel.

Ofta riktas falska anklagelser mot MP att vara fientligt inställt till både bil och flyg som transportmedel, att vi miljöpartister vill ha en framtid där man bara kan resa med häst och vagn. Men detta är bara skrämselpropaganda när de egna argumenten tryter. För Miljöpartiet är det även fortsättningsvis viktigt att vi människor har möjlighet att resa inrikes såväl som utrikes. Vi är sociala varelser i en globaliserad värld och vi utvecklas genom möten med människor från andra kulturer. Men – vi ska resa på ett klimatsmart sätt. Det innebär emellertid inte att vi måste resa med häst och vagn (även om det nog kan vara riktigt avkopplande emellanåt). Det är faktiskt så att det snarare är Centerpartiet och Alliansen som leder oss i en sådan riktning eftersom man inte vågar ta krafttag i att snabbt minska användningen av bensin. Om vi inte snarast omvandlar Sveriges bilpark till att övervägande drivas av förnybara bränslen (inklusive el) så är det till slut bara häst och vagn som återstår, när koldioxidskatten måste chockhöjas eller när oljan sinar.

När det gäller flyget så kommer också det under överskådlig framtid vara ett viktigt transportmedel men det ska också i möjligaste mån drivas med förnybara bränslen. Dessutom så ska flyget bära sina egna kostnader och inte - som idag - bidra till växthuseffekten samtidigt som du och jag som skattebetalare subventionerar detta. Det säger sig självt att det är orimligt att kunna flyga till Sydeuropa för någon hundralapp. Det är miljön och skattebetalarna som får betala det riktiga priset. Så kan det naturligtvis inte fortsätta.
Nej, det är dags för Maud Olofsson att sluta utmåla Centern som ett parti för miljön eftersom det inte stämmer överens med verkligheten. Det finns bara ett miljöparti - Miljöpartiet De Gröna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar