måndag 15 mars 2010

Välfärdsstrategier - och Jämlikhetsanden!

Ikväll var jag på ett seminarium om Välfärdsstrategier i en grön miljö. Det handlade om hur vi ska kunna trygga den framtida välfärden. Enligt det s.k. tjänstedilemmat (Baumols dilemma) så kan inte tjänstesektorn (här lika med offentliga sektorn) effektiviseras på samma sätt som tillverkningsindustrin. Av den anledningen måste vi sannolikt skjuta till mera pengar framöver för att välfärden ska kunna fungera. Vi utgick från två olika diskussionsunderlag, Skatt på rika, respektive Höjd pensionsålder.
I båda fallen potentiellt laddade teman. Jag passade på att slå ett slag för boken Jämlikhetsanden (The Spirit Level) som ju visar att det sannolikt är bra både för "fattiga" och "rika" med ekonomisk jämlikhet, dvs inte alltför stora skillnader i disponibel inkomst. Därigenom kan det alltså finnas flera skäl att t ex genom inkomstskatt trygga välfärden, minska klimatpåverkan samt öka jämlikheten vilket ger positiva sociala och hälsoeffekter för alla parter, inklusive dem som beskattas mer. För att köpa detta argument måste man nog ha ett öppet sinne. Har du det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar