måndag 8 mars 2010

Till försvar av paragraf 5

Strax innan jag reste till USA så publicerades en debattreplik av mig i tidningen Universitetsläraren. Den handlar om den, i mina ögon, viktiga paragraf 5 i Högskolelagen. Där står bl a följande:
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.
Det ursprungliga inlägget som jag svarade på var ett slags raljerande över hur man som universitets- eller högskolelärare, när man väl var ensam med studenterna i klassrummet, gärna struntade i dylikt trams som ovan.
Eftersom jag reagerade på detta och tycker att mitt budskap är viktigt så länkar jag till min artikel här: Förvånansvärt omogen inställning till paragraf 5.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar