söndag 21 mars 2010

Hållbar vård

Nu håller vi tummarna för att USA - och president Barack Obama - i natt får sin välbehövliga sjukvårdsreform så att de miljontals amerikaner som idag saknar en sjukvårdsäkring kan få ökad trygghet. Det gagnar i slutänden alla amerikaner.

När det gäller sjukvård för alla så tycker vi nog att vi kommit väldigt långt i Sverige. Icke desto mindre så det ett faktum att även svensk sjukvård är ojämlik. Om du har hög inkomst och/eller är född i Sverige så har du betydligt större chans att snabbt få rätt diagnos och behandling än om du har låg inkomst och/eller kommer från ett annat land. Det är inte en hållbar vård!
Det strider dessutom mot vår lagstiftning som tydligt säger att alla har rätt till samma vård. Därför vill jag som landstingspolitiker bidra till att göra svensk sjukvård mer jämlik, mer rättvis. Detta kan ske genom att resurser satsas efter behov och kvalitet, inte efter simpel kvantitet. Det kan också ske genom utbildningsinsatser för att öka vårdpersonalens förmåga till transkulturell kommunikation, både med annan personal och med patienter av olika ursprung.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar