fredag 19 februari 2010

Politiker utan etisk kompass = Hot mot demokratin

Vi upplever just nu en ihållande mediarapportering om politiker som fuskat med medlemsrekrytering och provval för att hamna högt upp på valsedlarna. Naturligtvis är det bra att oegentligheter kommer fram i ljuset. Det är ett måste!
Samtidigt är det ofrånkomligt att konstatera att det är dubbelt olyckligt, dels eftersom de politiska frågorna hamnar i bakgrunden, dels eftersom det riskerar att öka på politikerföraktet.
I en situation som denna så ska nog inget parti peka finger och slå sig för bröstet. Oegentligheter kan förekomma inom alla partier.

När det gäller Miljöpartiet så finns etiska regler som tydligt anger hur vi politiker ska bete oss i kandidatur, medlemsvärvning och provval. Det tycker jag är alldeles utmärkt.
Det viktiga är emellertid att inte slå sig till ro med det. Vi måste regelbundet påminna oss om de etiska reglerna, diskutera dem och vid behov revidera dem. De etiska reglerna ska på alla sätt och vis vara levande dokument som tillämpas och visar riktningen. Annars är de meningslösa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar