söndag 7 februari 2010

Liberté, égalité, fraternité

Frihet, jämlikhet, broderskap myntades i samband med den franska revolutionen för mer än 200 år sedan. Det är ett viktigt budskap som nog aldrig kommer kännas antikt eller överflödigt. Anledningen till att jag tar upp detta är att jag igår lyssnade till en mycket intressant föreläsning av professor Richard Wilkinson som tillsammans med professor Kate Pickett nyligen publicerat boken Jämlikhetsanden. Boken har undertiteln Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen.
Med gediget statistiskt underlag visar Wilkinson och Pickett att i länder där ojämlikheten är hög så har man också större problem med t ex våld, missbruk, fysisk och psykisk hälsa. Detta oavsett inkomstnivåer. Ett typexempel är ett av världens rikaste länder, USA.
Sverige, som i jämförelse är ett mycket jämlikt land (läs relativt små inkomstklyftor), ligger istället i topp när det gäller hälsa, medellivslängd etc.

Jag håller med den recensent som menade att alla politiker borde läsa denna bok. Om inte annat så utgör den en grund till en viktig och värdefull debatt om vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Som man säger i boken:
Vi är den första generationen som måste hitta nya svar på frågan om hur vi ytterligare kan förbättra det mänskliga livets reella kvalitet.

Som det är nu så tycks vi inte bli lyckligare av att bli ännu rikare.

För den som vill veta mer, se The Equality Trust.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar