söndag 14 februari 2010

Hälsoval Stockholm

Jag kandiderar för Miljöpartiet till landstingsfullmäktige i Stockholm.
Om jag lyckas bli invald så kommer jag kämpa för en jämlik hälso- och sjukvård som bidrar till en hållbar utveckling i samhället.
Grundprincipen ska vara att ingen får gå före i vårdkön pga av fetare plånbok.
Resurser ska riktas dit där behovet är störst.
Det ska inte löna sig att bara ta emot "lätta" patienter och låta andra ta hand om de riktigt sjuka.
Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska ägna sig åt rätt saker.
Om en vårdenhet går med vinst så ska pengarna huvudsakligen reinvesteras i verksamheten så att den blir ännu bättre.
Visst kan det vara bra med mångfald i vården, men det ske genomföras på ett klokt och genomtänkt sätt, samt utvärderas löpande.
Jag vet att de allra flesta människor håller med mig om allt detta. Därför är det så konstigt att det inte är en sådan politik som förs redan idag.

Som exempel så anser jag inte att Vårdval Stockholm stämmer överens med ovanstående. Det är faktiskt så att även landstingets egna revisorer riktar kritik mot Vårdval Stockholm.
Hälsoval Stockholm är alternativet som inte bara låter bättre, det är faktiskt bättre också! Förhoppningsvis leder valet 2010 till att Hälsoval Stockholm kan införas med start redan året därpå. Du som får rösta i Stockholm kan bidra till det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar