söndag 17 januari 2010

På väg mot landstingsfullmäktige?

Igår var jag på Miljöpartiets regionsmöte i Stockholm och då fastställdes valsedlarna inför landstingsvalet i september. Dessa valsedlar gäller de 6 valkretsar som ligger utanför Stockholms stad (=övriga 25 kommuner i länet) och på samtliga ligger följande kandidater först:
1. Raymond Wigg
2. Yvonne Blombäck
3. Björn Sigurdsson
4. Agnetha Boström
5. Tomas Eriksson

Efter dessa namn varierar valsedlarna lite för de olika valkretsarna. För två valkretsar ligger mitt namn på plats 7 respektive 8 och för två andra kretsar finns jag längre ned på listan. Enligt experterna så innebär detta att jag sannolikt kommer in i Stockholms landstingsfullmäktige, åtminstone som ersättare.

Vad känner jag då inför det? Jo, huvudsakligen två saker:
Dels är jag mycket hedrad över förtroendet från mina partivänner att som relativt ny partimedlem ges möjlighet att representera MP i Stockholm. En sån sak kan nog bara hända i ett dynamiskt parti som Miljöpartiet.
Dels känner jag att jag måste bli kunnigare i landstingsfrågorna. Jag vill också här på bloggen förklara vad jag som förtroendevald vill åstadkomma, för Stockholm och för medborgarna. Det kommer här inom kort.
Nu drar valrörelsen igång på riktigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar