måndag 28 december 2009

Solspisar för klimatet


Jag har varit i Indien ett par gånger. Ett starkt minne därifrån är alla dofter som slår emot en, bl a rökdoften liksom det brunaktiga diset från alla eldar som pyr här och var. Mer än tre miljarder människor i världen är beroende av att elda ved och annan biomassa för sin energiförsörjning. Luftföroreningar från eldandet utgör ett stort hälsoproblem, med miljoner som dör, framförallt kvinnor och barn. Därutöver motsvarar sotet från dessa eldar närmare 20 procent av de globala utsläppen av växthusgaser (Ändå ingick inte detta i vare sig Kyotoprotokollet eller COP15 i Köpenhamn).

Allt detta enligt Stockholm Environment Institute som för några månader sedan publicerade en rapport med titeln Reducing Greenhouse Gas Emissions in India. Ett av förslagen är att övergå från matlagning över öppen eld till annat tillagningssätt som minskar på utsläppen av sot. Till exempel på solcellsspisar eller solspisar.

Jag kan tänka mig att det ligger något i påståendet att en minskning av sotutsläpp skulle kunna ge en betydligt snabbare effekt än en minskning av koldioxidutsläpp när det gäller att bromsa den globala uppvärmningen. Samtidigt är det nog oerhört viktigt att inte underskatta klimatproblemet utan försöka angripa det på alla tänkbara sätt. Men som sagt, vi kanske ska börja med att sponsra "solspisar" till den indiska landsbygden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar