måndag 23 november 2009

Vård på lika villkor!


En hjärtefråga för mig är att vi ska kunna stå för Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf:
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har idag kommit ut med en ny öppen jämförelse av hur vården fungerar. Det är ingen tvekan om att mycket är bra i svensk sjukvård, men samtidigt är det beklämmande att vi inte har kommit längre i en jämlik vård. Detta visar sig t ex i att dödligheten i jämförbara sjukdomar är 3 gånger högre för en lågutbildad man än för en högutbildad.

I rapporten kan man kan se hur respektive landsting står sig i jämförelse med övriga landsting samt med hela riket.
När det gäller t ex Stockholms län så finns i nationell jämförelse en tydlig förbättringspotential när det gäller att lyfta exempelvis det psykiatriska välbefinnandet, när det gäller hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet samt när det gäller vårdrelaterade infektioner.

Ta del av hela rapporten
eller den tidigare rapporten från i maj 2009 som bl a pekar på brister i patientbemötande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar